top of page
Original on Transparent_edited_edited.png

Neuro-vývojová stimulace

_DSC2746.jpg
Original on Transparent_edited_edited.png
Original on Transparent_edited_edited.png

Přednášková činnost

NTC

Nikola Tesla Centrum (systém učení)

Pro učitele i rodiče

Kotva 1

Metodika zpracovaná PhDr. Marjou Volemanovou, PhD., v Institutu neuro-vývojové terapie a stimulace. Zabývá se odhalením a inhibicí (utlumením) přetrvávajících primárních reflexů. Možných projevů těchto reflexů je celá řada:

 • Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyspraxie aj.), ADHD, ADD, vývojová dysfázie

 • Špatná poloha při psaní a sezení (píše s hlavou na lavici,  podpírá si hlavu, sedí si na nohách)

 • Lekavost, emoční labilita

 • Přecitlivělost na zvuk (světlo, mytí vlásků, strach z výšky aj.)

 • Pohybové problémy (jízda na kole, plavání, kotoul, stojka, šplh aj.), nevolnost při cestování dopravními prostředky

 • Opožděný nástup řeči, špatná artikulace, vady řeči

 • Potíže s oblékáním (zapínáním, zavazováním)

 • Nevyhraněná lateralita (po 8. roce věku)

 • Pomočování, cucání palce (po 5. roce věku)

K ČEMU JSOU PRIMÁRNÍ REFLEXY

Primární reflexy dobře slouží dětem do jednoho roku života, je na nich závislý porod, přežití a pohybový vývoj. Postupně jsou však nahrazovány reflexy vyspělejšími. Pokud tento proces nepostoupí, nemohou se vyvinout ani složitější mozkové funkce, které jsou nezbytné k osvojení čtení, psaní, nových pohybových dovedností atd.

Pro příklad: Dětem, kterým dělá velké potíže naučit se číst nebo psát, mnoho nepomůže, pokud dostanou za úkol více psát a více číst - tedy více složitějších mozkových operací. Pokud je jejich problém reflexního původu, musejí se vrátit na začátek (do mozkového kmene) a pomalu vybudovat znovu to, co jako miminka nestihly (vyšplhat zvolna mozkovým kmenem do velkého mozku, který je schopen se učit číst a psát).

JAK NVS PROBÍHÁ

 • Promluvíme si o tom, v čem spatřujete problém, sepíšeme základní anamnézu vývoje.

 • Otestujeme, zda u dítěte přetrvávají primární reflexy.

 • Pokud primární reflexy přetrvávají, začneme cvičit.

CVIČENÍ PRO UTLUMENÍ PRIMÁRNÍCH REFLEXŮ

Práci s reflexy není možné urychlovat. Vývoj probíhající řadu měsíců nenapravíme za pár dnů.

Cvičíme:

Original on Transparent_edited_edited.png

5

minut denně

Original on Transparent_edited_edited.png

4

jednoduché cviky

Original on Transparent_edited_edited.png

30

týdnů - jeden školní rok

Metoda Ranko Rajoviče, srbského neurologa, kterou v České republice předává Mensa - společnost sdružující lidi s vysokým IQ.

PRO KOHO JE URČENA

 • Pro všechny děti předškolního věku

 • Pro rodiče, kteří se chtějí naučit, jak si hrát s dětmi tak, aby maximálně podpořili jejich intelektový potenciál.
   

PROČ POZNAT NTC SYSTÉM UČENÍ?

Neuronová síť v mozku se během života propojuje a houstne. Významným poznáním je, že 50 % synapsí vznikne do 5 let věku, dalších 25 % do 7 let. Dětské neuronové spoje je proto zásadní dostatečně sytit a dráždit právě v předškolním věku, abychom v nejvyšší možné míře podpořili růst dětského intelektu. Nejzásadnější vliv na jeho rozvoj mají rodiče. Stačí děti podpořit ve specifických hrách, o kterých víme, že se na růstu intelektu významně podílí.  NTC metoda nejenže předškoláky rozvíjí plošně, ale také pomáhá identifikovat mimořádně nadané děti. Inteligence, o které mluvíme, není jen jedna (ta, která je třeba k vysokému skóre v IQ testech). Rozlišujeme její hudební, matematickou, jazykovou, pohybovou a prostorovou oblast. Nesmíme také opomenout její inter a intrapersonální část. NTC metoda všestranně působí na inteligenci jako celek.

JAK NTC PROBÍHÁ?

Na semináři pro rodiče si předvedeme praktické ukázky pohybových cvičení, cvičení k rozvoji abstraktního a asociačního myšlení, naučíme se dávat hádanky a podpoříme kreativitu. Po praktických blocích bude následovat krátká teoretická část, ve které dáme vyzkoušená cvičení a úkoly do kontextu se systémem učení NTC. Pokud Vás NTC zaujme, můžete se společně se svým dítětem přihlásit do pravidelného kroužku - jednou týdně v odpoledních hodinách. Získáte zde inspiraci pro hraní na celý následující týden.

"Byla jste strhující, celou dobu jsem vám visela na ústech!" (ZŠ U Školy 2023)

Ráda strhnu i Vaše pedagogy. V kostce a názorně o primárních reflexech a úskalích, která skýtá výuka žáků, kteří jimi trpí. Přednáška je organizována přímo ve vaší škole, obvykle po skončení vyučování. Termín lze domluvit mailem nebo telefonicky.

Těším se na vás!

Reference:

ZŠ U Školy, 485 151 015 (sekretariát)

Gymnázium a SOŠ Pedagogická, 601 555 149 (prof. Jindřiška Vaněčková)

ZŠ Aloisina výšina - Liberec - 737 688 281 (uč. Jana Kuklová)

...ZŠ U Soudu, MŠ U Letiště, MŠ V Zahradě, MŠ Mšeňáček (JBC), ZŠ Vrchlického a mnoho dalších - Liberec je malý a všichni se v něm vlastně už známe, neváhejte se proto informovat.

bottom of page